PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Magyar Építőművészek Szövetsége országos, nyilvános pályázatot hirdet Magyarország fiatal építészei és tájépítészei részére.
Az f_f_f 2019. Reischl Gábornak, a MÉSZ néhai elnökének, kezdeményezésére 2006-ban elindított pályázat és vándorkiállítás folytatása. Mottói: 2006: reflexió helyzetjelentés, 2008: helytállás; 2010: helyreigazítás, 2013: helyek város vidék, 2015: egy hely, 2017: helyzetben. 2019_helyiérték. A beadott munkák lehetnek tervek, megvalósult művek, közösségi alkotások (kivéve a korábbi f_f_f pályázatok anyagai).

A pályázat ütemezése
Meghirdetés, regisztráció kezdete 2019. szeptember 18.
Kérdések határideje 2019. október 25.
Kérdésekre adott válaszok határideje 2019. november 1.
Pályaművek beadásának határideje 2019. november 15. 24:00
Eredményhirdetés: 2020. január 14.
A pályázatokat bemutató kiállítás 2020. január 14.

Regisztráció, és a pályázati dokumentáció beszerzésének módja
A pályázó névvel, postai és email címmel, telefonszámmal regisztrálhat a www.fff2019.meszorg.hu pályázati felületen. Az online regisztráció a pályázat meghirdetésétől a leadási határidőig elérhető. A bejelentkezéshez szükséges azonosítót és a jelszót, a regisztrációt megerősítő e-mail tartalmazza. A regisztráció után tudja a pályázó letölteni a pályázat kezelő felületről a pályázati kiíráshoz kapcsolódó adatlapot és a mintatablót.

Kérdések, és az ezekre adott válaszok módja, a pályázati dokumentáció véglegesítése A pályázók kérdéseiket a pályázatkezelő felületen tudják megküldeni, és itt kapnak választ azokra. A Kiíró a kérdések megválaszolásának időpontjáig a kiírást módosíthatja, kiegészítheti.
Pályaművek benyújtása
A pályaműveket – a regisztráció után kapott azonosítóval és jelszóval belépve – a pályázatkezelő felületre kell feltölteni. A sikeres feltöltésről a pályázók megerősítő e-mailt kapnak. Amennyiben a regisztrációval és a feltöltéssel kapcsolatban technikai problémák adódnának úgy a puskas@memorycomputer.hu email címen lehet technikai segítséget kérni.
Beadandó munkarészek
A feltöltött dokumentumok mérete nem haladhatja meg összesen a 50 Mb-ot (egyenként a 5 Mb-ot).
A beadandó munkarészek:
1.) A tervlap
1 db 45×75 cm-es tabló, képek/tervrajzok/szöveg fekete-fehérmontázsa, digitális formában, 300 dpi felbontásban, PDF formátumban. (A tervlapot a mintalap szerint javasoltak alapján kérjük elkészíteni. A mintalap a pályázat kezelő felületről letölthető. A tervlap összeállításához technikai segítség a bpdesign1@gmail.com e-mail címen kérhető.)
2.) A pályázati adatlap az alábbi információkkal:
A pályázó neve, születési éve és helye, címe, telefonszáma, cégének vagy munkahelyének neve és címe. A pályamű (pl. épület, építmény, köztér, hely, terv, amit a pályázat bemutat) neve, helyszíne, a tervezés és a megvalósítás éve, a munkatársak nevei. A pályamű leírása magyar és angol nyelven (legfeljebb 2×1500 karakter szóközökkel) (Az adatlap minta a pályázat kezelő felületről letölthető)
3.) A pályázati anyag képei
A pályaművet bemutató – legfeljebb 8 db – digitális kép (pl. műszaki terv, látványterv, grafika, fotó) és a pályázó arcképe (egyenként legalább 300 dpi felbontású fekete-fehér jpg vagy tif formátum).
A Bíráló Bizottság
Nagy Csaba építész, a Magyar Építőművészek Szövetsége Elnökségének tagja
Kovács Csaba építész a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Építészeti Intézet igazgatója, a Magyar Építőművészek Szövetsége Elnökségének tagja
Markó Balázs DLA építész, SZIE–Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Huszár András építész, a Hello Wood társalapítója
Szloszjár György tájépítész, az Év Tájépítésze 2017-ben
Fábián Gábor építész, az f_f_f 2017 pályázat egyik nyertese
Titkár: Borsos András építész

A Bíráló Bizottság tagjai közül elnököt választ, és az elnök által előterjesztett, majd a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A bizottság munkája nem nyilvános, döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet. A bizottság kiválasztja a nyertes pályaműveket. A Bíráló Bizottság a pályázatot összegző zárójelentést tesz közzé.
Díjazás
A Magyar Építőművészek Szövetsége honlapján (www.meszorg.hu) a bírálat során kiválasztott nyertes pályázatokat a bírálatot követően közzéteszi, azokból kiállítási anyagot és katalógust készít, a vándorkiállítást a magyar egyetemi városokban bemutatja. A kiválasztott pályázószemélyeket, illetve alkotóközösség tagjait, kérelmükre a Magyar Építőművészek Szövetsége az Alapszabálya szerint tagjai sorába felveszi.
Eredményhirdetés
A Bíráló Bizottság döntése alapján a Magyar Építőművészek Szövetsége kihirdeti a pályázat eredményét, a nyilvános eredményhirdetés végleges helyszínéről és időpontjáról a honlapján és a pályázati felületen ad tájékoztatást. A pályázat zárójelentését és az eredményhirdetésre szóló meghívót a regisztrált pályázóknak e-mailen megküldi, honlapján közzéteszi.
A pályaművek és a pályázati eredmények felhasználása
A díjazottak pályázati anyagai a Magyar Építőművészek Szövetsége tulajdonába kerülnek, a pályamunkákat szakmai és reklámcélra bármely módon és bármely reklámhordozón (beleértve az írott és az elektronikus médiát), időre-, mértékre-, földrajzi területre nézve korlátozás nélkül további ellenszolgáltatás nélkül, de a szerzők nevének feltüntetésével felhasználhatja, azokat többszörözheti, terjesztheti, nyilvánosságra hozhatja.
Krizsán András DLA
a MÉSZ elnöke
Budapest, 2019. szeptember 15.