RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK / PARTICIPATING INSTITUTES
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Faculty of Architecture
BME Építészmérnöki Kar / BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS,
Faculty of Architecture
MOHOLY NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM, Építészeti Intézet / MOHOLY-NAGY UNIVERSITY OF
ART AND DESIGN BUDAPEST (MOME), Institute of Architecture
SOPRONI EGYETEM, Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI) / UNIVERSITY OF SOPRON, Institute
of Applied Arts
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, Műszaki és Informatikai Kar / UNIVERSITY OF PÉCS, Faculty of
Engineering and Information Technology
SZENT ISTVÁN EGYETEM, Ybl Miklós Építéstudományi Kar / SZENT ISTVÁN UNIVERSITY, Ybl
Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Győr, Épülettervezési Tanszék / UNIVERSITY of GYŐR,
Department of Architectural Design

AZ ALKOTÓHÉT TÉMÁJA / WORKSHOP TOPIC – a PILÓTA / the PILOT
[hivatkozva az angol “pilot project” kifejezésre és a “világhírű” győri PILÓTA kekszre egyránt]
[referring both to the English phrase of “pilot project” and to the “world famous” PILOT biscuits
made in Győr]
Az alkotóhét helyszíne és egyben tárgya az egyetem közelében, a Duna túloldalán, az egykori
kekszgyár területén álló, jelenleg elhagyott ipari raktárépület – az úgynevezett „KOCKA”. Az
épület a város modern ipari örökségének része, amelyet jelenleg az egyetem tart fenn és
üzemeltet. Az egyetem távlati célja, hogy az épületet a jövőben a volt kekszgyár területén
megvalósítandó Innovációs és Technológiai Tudományos Park fejlesztési projektjének kezdő
elemeként hasznosítsa. A nemzetközi alkotóhét ennek a folyamatnak egy olyan kezdő eseménye
lehet, amely újraintegrálja az épületet városi kontextusába és egyben visszahelyezi azt a
‘köztudatba’.
Az Alkotóhét munkájának eredményeként – a témából adódó sokféle megközelítés lehetőségét
fenntartva – olyan installációkat, téri akciókat képzelünk el, melyek a helyszín sajátosságait
kihasználva reagálnak a felvetett témára.

TÁMOGATÓINK / SPONSORS
Széchenyi István Egyetem / University of Győr
Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara / Győr-Moson-Sopron County Architect Chamber
AUSTROTHERM
SZA-BI Qualit
CT and Partner
IC Partner Ingatlaniroda
CONCILIUM ARTS Alapítvány
FORMI CONCEPT

FELADAT / TASK
Az alkotóheti munka 10-12 fős csoportokban zajlik, a résztvevő egyetemek hallgatóiból
összeállított nemzetközi csapatokban. Az alkotócsoportok a csoportvezetők feladatértelmező
előadásai után alakulnak meg. Az alkotóhét hivatalos nyelvei egyaránt a magyar és az angol –
természetesen szükség esetén a résztvevők számára fordítást biztosítunk.

1. feladat / 1st task:
Analízis, feladatértelmezés, koncepciókészítés szakasza. Az alkotócsoportok addigi munkájukat a
szerdai közös bemutatón ismertetik kötetlen formában, maximum 10 percben. Prezentációs
eszközök (projektor, hangosítás) rendelkezésre állnak. /

2. feladat / 2nd task:
Az első feladatrészre alapozva csoportonként közös alkotások készítése. Az installációkkal
kapcsolatban elvárás, hogy a csoportok egymás munkájára is figyeljenek és keressék az
alkotások egymás közötti, valamint az adott térrel való összefüggéseit. A készülő alkotásokhoz a
tanszék egységes installációs anyagot biztosít. /

PROGRAM / PROGRAMME
Szeptember 22. Vas. este külföldi résztvevők érkezése
22 September, Sunday evening arrivals of foreign participants
Szeptember 23. Hétfő helyszín: a Kekszgyár épülete és környezete

23 September, Monday site: the Biscuit Factory building and its surroundings
10:00 érkezés / arrivals
10:15 csoportvezetők bemutatkozása – a feladat egyéni
interpretációja / introduction of team leaders – free
interpretations of the design task
12:30 ebéd / lunch
13:30 csoportvezetők bemutatkozása – a feladat egyéni
interpretációja / introduction of team leaders – free
interpretations of the design task
15:00 alkotócsoportok kialakítása / forming of the workshop
teams
16:00 előadás – bemutató – filmvetítés… / lecture –
presentation – film…
18:30- ismerkedési est teával és harapnivalóval az építész
Műteremházban / welcome tea party with snacks in
the Atelier of the Architecture Institute
Szeptember 24. Kedd helyszín: Építész Műteremház (& a Kekszgyár épülete és
környezete)

24 September, Tuesday site Atelier of the Architecture Institute (& the Biscuit
Factory building and its surroundings)
9:00- egész napos csoportos alkotómunka / workshop in
teams – all day long
Szeptember 25. Szerda helyszín: a Kekszgyár épülete és környezete

25 September, Wednesday site the Biscuit Factory building
9:00 a csoportok koncepcióinak bemutatása és értékelése /
presentations and discussions of the design concepts
by the teams
12:00 ebéd / lunch
13:00 a csoportok koncepcióinak bemutatása és értékelése /
presentations and discussions of the design concepts
by the teams
esti program: terasz-party a hallgatói RANDOM KLUB
szervezésében – a Kekszgyár épülete
evening program: ’Terrace Party’ organised by the students’s
RANDOM-CLUB – the Biscuit Factory building
18:00 nyitás / opening
19:00 előadás – színház vagy filmvetítés / performance – play
or movie
21:00 koncert /concert
Szeptember 26. Csüt. helyszín: a Kekszgyár épülete és környezete

26 September, Thursday site the Biscuit Factory building and its surroundings
9:00- egész napos csoportos alkotómunka / workshop in
teams – all day long
Szeptember 27. Péntek helyszín: a Kekszgyár épülete és környezete

27 September, Friday site the Biscuit Factory building and its surroundings
9:00- csoportos alkotómunka, a projektek és installációk
építésének befejezése / workshop, finalising the
building of the projects and installations of the tams
15:00 a csoportok munkáinak bemutatása és értékelése /
team presentations of the projects, evaluations and
interpretations
este elköszönés / szabad program / hazautazás
evening farewell / free program / departures
Szeptember 28. Szombat kijelentkezés / hazautazás

28 September, Saturday checkout / departures