A Kamarai tisztségviselők közül sajnos lemondott posztjáról:

Veöres András – elnökségi tag

Kettinger Attila – etikai – fegyelmi bizottság

Koreny Gábor – etikai – fegyelmi bizottság

Ráskai Ferenc – etikai -fegyelmi bizottság elnöke

Török Zsolt – etikai-fegyelmi bizottság új elnöke

ezért új tisztségviselőket kell választanunk. A jelöltek megválasztására a 2020 szeptemberében tartandó küldöttgyűlésen kerül sor. (Alapszabály III. 12.§ 4./4.1.d/ pontjai értelmében új tisztségviselők megválasztása) A küldöttgyűlésen és az azt előkészítő jelölési folyamatban minden kamarai tag részvételére számítunk.

Megyei Építész Kamaránk a szakmagyakorlás és érdekvédelem terén a lehető legmagasabb színvonalat szeretné elérni, hogy az építészet elismertsége és ezzel építészeink társadalmi helyzete kedvező irányban változzon. Ehhez tagjaink aktív közreműködésére van szükség.

A 2020. évi küldöttgyűlésen a szokásos napirendi pontok (beszámolók, költségvetés, stb.) után tervezzük lefolytatni a választást. Először az elnökségi tag, majd az etikai-fegyelmi bizottsági tagok megválasztására kerül sor. A választásokat előkészítő jelölés célja a posztok betöltésére a jelöltek névsorának összeállítása. Ehhez kérjük az Ön segítségét.Arra kérjük, hogy a kamara elérhetőségeinek egyikén tegyen javaslatot jelöltekre.

Kit jelölne a kamara tagjai közül elnökségi tagnak? (megválasztandó 1 fő) A területi kiegyensúlyozottság miatt különösen számítunk nem győri jelöltek megnevezésére, mivel a lemondott elnökségi tag soproni illetőségű.

Kiket jelölne a kamara tagjai közül etikai-fegyelmi bizottsági tagnak? (megválasztandó 3 fő).

Mindegyik tisztségre több jelöltet is megnevezhet, mint amennyi betöltendő hely van.

A jelölőlistára automatikusan felkerül minden, 10 tag által javasolt jelölt. Ezen felül a beérkezett jelölések alapján a Jelölő Bizottság állítja össze a jelöltek listáit.Kamaránk életében való aktív részvétele közös érdekünk. Kérjük, hogy a mellékelt nyomtatványt2020. augusztus 12-iga kamara titkárságára (titkarsag@gyms.epiteszkamara) juttassák el!

Győr-Moson-Sopron Megyei

Építész Kamara

Jelölő Bizottság