Tisztelt Kollégák!


A Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara 2020. szeptember 9-én a Széchenyi István Egyetem Építész Műteremházában tartott helyi küldöttgyűlésén 22 helyi küldött jelent meg (részvételüket ezúton is megköszönjük), így határozatképes volt a küldöttgyűlés.
A Küldöttgyűlés napirend szerint lezajlott, a 2019 évi beszámolókat és a 2020. évi költségvetéstervezetet elfogadta a Küldöttgyűlés, majd leköszönt az etikai-fegyelmi bizottság 4 tagja. (eddig ellátták feladatukat)
A napirend szerint a küldöttgyűlés megismerte és elfogadta a Jelölőbizottság beszámolóját, majd ezt követően 1 elnökségi tagot és 4 etikai-fegyelmi bizottsági tagot választottak meg a jelenlévők.

A választás eredménye:
Elnökségi tag: Hencz Helga

Etikai-Fegyelmi Bizottsági tagok: Antal Árpád, Németh Géza, Pati Barbara, Schopf Márton.
A küldöttgyűlést követően az etikai-fegyelmi bizottság megalakult, a bizottság elnökének Schopf Mártont választották meg a bizottsági tagok.

Az újonnan megválasztott tisztségviselőknek jó munkát kíván a megyei kamara tagsága!

Győr, 2020.09.11.